Mesures especials covid 19

Per tu, per mi, per tots, intetem gaudir d`aquest esdeveniment amb cura i seguint les normes.

—————————————————————————————————-

  • Prohibit, menjar, beure o fumar, fora de les zones habilitades
  • Les entrades i sortides a l’esdeveniment, seran pel carrer de la Bassa i carrer de l’Ermita, la resta del perímetre estarà barrat.
  • L’ús de màscara és obligatori en tot l’esdeveniment.
  • L’aforament serà controlat i regulat.
  • Les diferents zones estaran habilitades amb un circuit prestablert